TaxOnline - Ký nộp, tra cứu kết quả


I. Giới thiệu:


    Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số, nộp hồ sơ điện tử qua Google Drive trong TaxOnline™, thông qua cài đặt và cấu hình phần mềm với tên gọi Trình ký từ xa.


    Phần mềm “Trình ký từ xa” là công cụ hỗ trợ thiết lập mở rộng phương thức gửi trình ký & ký số, nộp hồ sơ điện tử trên các phần mềm của bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, iXHD™…).

 

II. Yêu cầu chuẩn bị: 


    Tài khoản TS24ID: 1 tài khoản cho người dùng đăng nhập vào phần mềm TaxOnline™ để lập, ký hồ sơ điện tử.


    Tài khoản Gmail: 1 tài khoản Gmail dùng chung, hỗ trợ kết nối Google Drive cho việc đồng bộ thông tin hồ sơ ký số.


    Phần mềm cài đặt: TaxOnline™ (bộ sản phẩm TS24pro), Trình ký từ xa.


    Thiết bị chữ ký số (USB Token): cấu hình dùng chung thông tin chứng thư số, hỗ trợ duyệt ký, gửi hồ sơ điện tử.


    Máy tính người dùng có kết nối, chia sẻ thông tin mạng LAN, WAN...


    Khuyến khích đơn vị cần có kĩ thuật viên hiểu biết về công nghệ thông tin, để hỗ trợ thiết lập ban đầu cho người dùng đầu cuối (người lập hồ sơ, người duyệt ký, gửi hồ sơ…).

            

III. Hướng dẫn thực hiện:


1. Cấu hình:


1.1. Phần mềm Trình ký từ xa:


1.1.1. Thông tin người dùng chữ ký số:


    Thực hiện nội dung này trên máy tính của người quản lý thiết bị chữ ký số.


    Tải, cài đặt ứng dụng “Trình ký từ xa” từ website ts24.com.vn.


    Khởi động ứng dụng, trên thanh tiêu đề tùy chọn “TT chung” > “Cấu hình” để thực hiện kiểm tra kết nối địa chi IP của máy tính này.


 

    Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, cài đặt trình quản lý USB Token (file cài đặt được cung cấp mặc định trên thiết bị).


    Tại giao diện ứng dụng “Trình ký từ xa”, trên thanh tiêu đề tùy chọn “Trình ký từ xa” > “Thông tin người dùng chữ ký số”.    Xuất hiện bảng “Thông tin người dùng chữ ký số”, nhấn chọn “Thêm” để tạo mới khóa kết nối, thông tin khóa kết nối được tự động khởi tạo ngẫu nhiên theo lần thêm mới.    Tùy chọn thông tin chữ ký số, nội dung “Serial Number”, “Mã số thuế” và “Công ty” sẽ tự động hiển thị.


    Nhập mật khẩu USB Token là mã PIN của thiết bị chữ ký số, tùy chọn ứng dụng sẽ được thực hiện trình ký từ xa.


    Nhấn chọn “Ghi” sẽ xuất hiện bảng thông tin khóa kết nối.


    Người dùng lưu lại thông tin “Khóa kết nối”, “Mật khẩu kết nối” và “Serial number” để cấu hình trình ký từ xa cho ứng dụng được trình ký đã tùy chọn ở trên.


    Lưu ý:


    Thông tin khóa kết nối, mật khẩu kết nối chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất tại giao diện khởi tạo.


    Hiệu lực sử dụng của khóa kết nối theo hạn dùng của chữ ký số. Trường hợp người dùng gia hạn lại thời gian sử dụng chữ ký số, hoặc thay mới thiết bị chữ ký số thì cần tạo mới lại khóa kết nối khác.


    Người dùng có thể tùy chọn gửi email đến tài khoản TS24pro và sao chép nội dung này để lưu riêng bên ngoài, thuận tiện trong việc cấu hình trên các ứng dụng liên quan.


 

1.1.2. Kết nối Google Drive:


    Trên thanh tiêu đề tùy chọn “Trình ký từ xa” > “Kết nối Google Drive”.


 

    Tại giao diện cài đặt hỗ trợ thực hiện:    (1): Tùy chọn phầm mềm cần cấu hình ký duyệt qua Google Drive


    (2): Thanh nút chức năng hỗ trợ Thêm / Sửa thông tin chữ ký số


    (3): Tuỳ chọn chữ ký số để thực hiện ký duyệt


    (4): Tùy chỉnh thiết lập thời gian tự động ký số được gửi qua Google Drive.


    (5): Kết nối / ngắt kết nối đến tài khoản Google Drive (Gmail)

 

    Kết nối tài khoản Gmail thành công, kiểm tra Google Drive sẽ thấy xuất hiện thư mục tương ứng theo ứng dụng được tự động khởi tạo ra để lưu tập tin hồ sơ gửi duyệt ký.


 

    Hoàn tất các bước cấu hình, quay lại mục (2) nhấn chọn “Ghi” để lưu thông tin.

 

1.2. Phần mềm TaxOnline™:


    Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, đăng nhập vào phần mềm TaxOnline™.


    Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tùy chọn” > “Cấu hình Ký Số” để thiết lập thông tin kết nối TKTX & Google Drive đã thực hiện từ phần mềm “Trình ký từ xa”.


 

2. Ký số, nộp hồ sơ điện tử:


    Tại thời điểm trình ký, máy tính cài đặt phần mềm “Trình ký từ xa” và “TaxOnline™” cần được duy trì hoạt động và có kết nối mạng ổn định với nhau.


    Trên máy tính cài đặt phần mềm “Trình ký từ xa”, người dùng thực hiện kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính.


    Trên máy tính cài đặt phần mềm TaxOnline™, thực hiện ký số, nộp hồ sơ điện tử qua Google Drive, bước thực hiện như hình minh hoạ bên dưới:


  

    (1): Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh để chuẩn bị ký số hồ sơ

    (2): Xem lại nội dung chi tiết hồ sơ, tuỳ chọn hồ sơ cần ký số

    (3): Nút chức năng hỗ trợ tuỳ chọn phương thức ký nộp hồ sơ

    (4): Tuỳ chọn phương thức ký số qua Google Drive

    (5): Bảng hướng dẫn thực hiện ký số hồ sơ


    Sau khoảng thời gian chờ tự động ký hồ sơ qua Google Drive đã được cấu hình trong phần mềm Trình ký từ xa, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kết xuất BC”, tùy chọn mở bảng danh sách hồ sơ gửi qua Google Drive để tra cứu thông tin hồ sơ đã được ký để thực hiện nộp hồ sơ qua mạng.

 

3. Kiểm tra hồ sơ điện tử đã nộp:


3.1. Phần mềm Trình ký từ xa:


    Trên thanh tiêu đề vào mục “Trình ký từ xa”, tùy chọn “Lịch sử trình ký”, xuất hiện bảng thông tin bên dưới, người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử đã trình ký từ xa.


3.2. Phần mềm TaxOnline™:


    Trên thanh tiêu đề vào mục “Kết xuất BC”, tùy chọn “Lịch sử giao dịch” để thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử nộp. (Có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp)

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved