Office24 - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Bảo trì hỗ trợ người dùng trong việc khởi tạo, quản lý thông tin bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng trong hoạt động tại doanh nghiệp.

Đối tượng của bảo trì bao gồm nhà xưởng, mặt bằng sản xuất, máy móc trang thiết bị, thang máy, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống máy phát điện, thậm chí cả căn tin và nhà vệ sinh công cộng…

Phân hệ này là một một những phân hệ có thể dùng trong hệ thống quản lý văn phòng điện tử theo tiêu chuẩn ISO (Office24™), quản lý nhân sự (HR24™), quản lý kế toán cho doanh nghiệp (iKeToan™).

II. Tính năng sử dụng:

1. Vị trí phân hệ:

 


2. Cấu hình:

    Đội bảo trì: định nghĩa nhóm hoạt động, thành viên tham gia bảo trì.

 

    Nhóm thiết bị: định nghĩa nội dung (sản phẩm, thiết bị…) cần thực hiện bảo trì tại đơn vị.


3. Trang thiết bị:

    Định nghĩa thông tin thiết bị bảo trì, hỗ trợ thiết lập mặc định về tần suất, thời lượng bảo trì để tạo tự động lịch thông báo bảo trì.


4. Bảo trì:

    Yêu cầu bảo trì: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin yêu cầu bảo trì nội bộ tại đơn vị.


    Lịch bảo trì: hỗ trợ quản lý thông tin yêu cầu bảo trì theo dạng lịch, có thể tra cứu nhanh vào nội dung yêu cầu bất kỳ đã được khởi tạo.


5. Bảng thông tin:

    Giao diện mặc định, cung cấp thông tin tổng quan về phân hệ Bảo trì (đội bảo trì, yêu cầu bảo trì, tiến độ thực hiện). 


6. Báo cáo:

    Tổng hợp báo cáo yêu cầu bảo trì đã khởi tạo và thực hiện, có thể tuỳ chỉnh báo cáo theo nhiều hình thức thể hiện (dạng danh sách, biểu đồ, bảng thống kê số liệu…).Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved