iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

    Nội dung bài viết này hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

Cài đặt mới phần mềm iXHD™ áp dụng theo TT 78/2021/TT-BTC, NĐ 123/2020/NĐ-CP;

Sao lưu toàn bộ dữ liệu đang sử dụng trên phần mềm iXHD™ phiên bản đang hỗ trợ chuẩn hóa đơn áp dụng theo TT 32/2011/TT-BTC; TT 39/2011/TT-BTC; Nghị định 51/2010/NĐ-CP;

Phục hồi tập tin sao lưu vào phần mềm iXHD™ áp dụng theo TT 78/2021/TT-BTC và NĐ 123/2020/NĐ-CP để quản lý thông tin danh mục hàng hóa, khách hàng…, dữ liệu hóa đơn đã xuất trước đây của đơn vị.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

  

III. Hướng dẫn thực hiện:

1. Cài đặt phần mềm iXHD™ (phiên bản áp dụng theo TT 78/2021/TT-BTC; NĐ 123/2020/NĐ-CP):

Truy cập website ts24.com.vn, vào mục TẢI VỀ để thực hiện tải gói phần mềm iXHD 78/2021/TT-BTC về máy tính.

 

 

Khởi động gói phần mềm vừa tải về, người dùng thực hiện theo thông tin trên bảng hướng dẫn để thực hiện cài đặt phần mềm iXHD vào máy tính;

Phần mềm nên được cài mặc định theo đường dẫn trên ổ đĩa chính của hệ điều hành (C:\Program Files …);

 

 

2. Sao lưu dữ liệu phần mềm iXHD™ (phiên bản đang hỗ trợ chuẩn hóa đơn áp dụng theo TT 32/2011/TT-BTC; TT 39/2011/TT-BTC; Nghị định 51/2010/NĐ-CP):

Vị trí tính năng sao lưu dữ liệu: Hệ thống > Sao lưu phục hồi > Sao lưu dữ liệu.

 

Xuất hiện bảng sao lưu dữ liệu, nhấn chọn “Tiếp tục”.

 

Thực hiện theo hướng dẫn để lưu về máy tính 1 file backup XHD. Tại giao diện “Hỗ trợ sao lưu dữ liệu XuatHoaDon™”, nhấn chọn dấu “ (1) để chọn vị trí lưu file sao lưu trên máy tính (2) > nhấn chọn “Bắt đầu sao lưu(3).

 

3. Phục hồi tập tin sao lưu vào phần mềm iXHD™ áp dụng theo TT 78/2021/TT-BTC và NĐ 123/2020/NĐ-CP:

Sau khi hoàn tất cài đặt phần mềm iXHD (hướng dẫn tại mục 1), trên màn hình Desktop nhấn đúp vào biểu tượng iXHD để khởi động phần mềm.

Thực hiện đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản TS24pro; 

(1): nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu theo thông tin tài khoản TS24pro;

(2), (3): tùy chỉnh thiết lập vị trí kết nối dữ liệu iXHD; 

(4): nút chức năng thực hiện đăng nhập.


Vị trí tính năng phục hồi dữ liệu: Hệ thống > Sao lưu phục hồi > Phục hồi dữ liệu.

Xuất hiện bảng phục hồi dữ liệu, nhấn chọn Tiếp tục.

 

Tại giao diện Hỗ trợ phục hồi dữ liệu XuatHoaDon™, nhấn chọn dấu … (1), để chỉ đường dẫn mở tập tin đã sao lưu trong máy tính; thực hiện phục hồi tập tin này vào phần mềm iXHD.

Hoàn tất việc thực hiện có thể kiểm tra lại thông tin danh mục, danh sách hóa đơn điện tử

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved