Open navigation

Tạo danh mục tài khoản ngân Hàng & Khách Hàng/ Đối Tác trong chức năng Pay24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn  cách tạo danh mục tài khoản ngân Hàng & Khách Hàng/ Đối Tác trong chức năng Pay24 trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Thiết lập danh mục tài khoản ngân hàng:

1.1 Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

  • Trên thanh trình đơn vào mục Pay24
  • Chọn Định nghĩa danh mục
  • Chọn Danh mục tài khoản ngân hàng

1.2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trong phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Thực hiện nhập thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị, tùy theo đơn vị đăng ký 1 hoặc nhiều ngân hàng khác nhau thì có thể nhập thông tin vào bảng danh sách này;

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập liệu.

Để thêm dòng nhập liệu nhấn phím Insert;

Để xóa dòng nhập liệu nhím phím F11.

2. Thiết lập danh mục Khách hàng / Đối tác:

2.1 Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

  • Trên thanh trình đơn vào mục Pay24
  • Chọn Định nghĩa danh mục
  • Chọn Danh mục khách hàng / đối tác

2.2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trong phần mềm.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Thực hiện nhập thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị, tùy theo đơn vị đăng ký 1 hoặc nhiều ngân hàng khác nhau thì có thể nhập thông tin vào bảng danh sách này;

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập liệu.

Để thêm dòng nhập liệu nhấn phím Insert;

Để xóa dòng nhập liệu nhím phím F11.

Lưu ý: Trong quá trình nhập liệu, người dùng thực hiện lưu lại thông tin nếu xuất hiện thông báo lỗi, vui lòng kiểm tra nội dung nào cảnh báo đỏ/vàng thì thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu trong mục này cho đúng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.