Open navigation

Điều kiện sử dụng

Người dùng cần chuẩn bị một số nội dung sau, để có thể sử dụng mô hình ký số qua SafetySigning

SafetySigning (Server): hệ thống quản lý thông tin thiết lập cấu hình ký số, kết nối thiết bị USB Token với Home Assistant (có thể sử dụng dưới hình thức thiết bị vật lý hoặc máy ảo Virtual Box);

Tài khoản Gmail: lưu hồ sơ giao dịch điện tử cần ký số trong Google Drive;

Tài khoản TS24 ID: kết nối để nhận hồ sơ giao dịch điện tử từ phần mềm TaxOnline; iBHXH; iXHD…;

Tài khoản SafetySigning: đăng nhập app SafetySigning;

App SafetySigning: quản lý thông tin kết nối với Google Drive, TS24 ID, tạo cấu hình ký số;

App Home Assistant: hỗ trợ thiết lập, điều khiển chức năng thực hiện ký số.

Tài khoản truy cập (*):


Tên đăng nhậpMật khẩu
SafetySigning Server (thiết bị vật lý)piraspberry
SafetySigning Server (máy ảo Virtual Box)
khachhang12345689
App Home Assistant (ứng dụng di động)
root12345689

(*) Tài khoản được hỗ trợ mặc định theo thông số cấu hình do TS24 cung cấp.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.