Open navigation

Thay đổi tên nút chức năng điều khiển

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cách thay đổi tên nút chức năng điều khiển đã khởi tạo trong Home Assistant.

Nút chức năng điều khiển khi khởi tạo ban đầu sẽ được đặt tên mặc định tùy theo nhà cung cấp;

Việc thực hiện này nhằm hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn trong việc quản lý, thao tác nút chức năng điều khiển trong Home Assistant.


Hướng dẫn thực hiện

Mở giao diện thực hiện

1. Khởi động Home Assistant, tùy chọn vào biểu tượng danh sách chức năng;

2. Chọn Configuration;

3. Vào chức năng Devices & Services;

4. Xuất hiện danh sách thiết bị người dùng đã kết nối với Home Assistant, chọn vào chức năng của thiết bị cần thực hiện việc đổi tên.

Đổi tên nút chức năng

1. Chọn 1 device;

2. Chọn biểu tượng chỉnh sửa tại thông tin tên hiển thị của nút chức năng;

3. Nhập tên hiển thị cần thay đổi;

4. Chọn Update để lưu thông tin đã nhập;

5. Tên hiển thị mới của nút chức năng sau khi đã được thay đổi.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.