Open navigation

Lấy thông tin Entity ID

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lấy thông tin Entity ID trong Home Assistant.

Entity ID là 1 trong 3 thông số cấu hình Thông tin Kết nối để tạo nút chức năng Ký ngay trong ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

. Đường dẫn kết nối (Kết nối từ bên ngoài cho Home Assistant)

. Mã Access Token Trên Home Assistant

. Entiy ID


Hướng dẫn thực hiện

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn);

Kết nối SafetySgining Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn);

Cài đặt, thiết lập ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: cấu hình ký số Home Assisant (phần Thông tin Cấu hình(xem hướng dẫn);

Home Assistant: tạo nút ký số (*) (xem hướng dẫn).

(*) Nội dung bắt buộc phải thực hiện để có thể lấy được thông tin Entity ID theo hướng dẫn bên dưới.

 

1. Khởi động Home Assistant, tại giao diện Tổng quan (Overview), tìm đến vị trí hiển thị nút chức năng ký số;

2. Chọn vào tên của nút ký số;

3. Vào mục SETTINGS;

4. Tại dòng thông tin Entity ID, chọn khối nội dung và nhấn sao chép (Copy), lưu lại thông tin này vào tập tin ghi chú để có thể thực hiện cấu hình Thông tin Kết nối trong ứng dụng di động Home Assistant (xem hướng dẫn)

Lưu ý: Entiy ID là chuỗi thông tin có dạng light.<tên nút ký số>; tuyệt đối không thay đổi / làm mất nội dung light. của chuỗi thông tin này.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.