Open navigation

Lịch sử trình ký

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Lịch sử trình ký trong phần mềm RemoteSigner.

Chức năng này hỗ trợ tra cứu thông tin hồ sơ điện tử lưu trên Google Drive sau khi đã được thực hiện ký từ xa.


Hướng dẫn thực hiện

 Trên thanh trình đơn nhấn chọn Lịch sử trình ký.

1. Tùy chọn điều kiện, thời gian cần tra cứu

2. Nhấn chọn Tìm để thực hiện tra cứu

3. Danh sách thông tin hồ sơ điện tử đã được ký từ xa từ Google Drive
Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.