Gửi tờ khai bị trả lỗi: Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:Data element not found: user_name - "

Hiện tại quý khách gửi tờ khai vào ngày 18/03/2022 sẽ gặp lỗi: Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:Data element not found: user_name -  ".


TS24 đã liên hệ TCT và xử lý xong lỗi này. Quý khách vui lòng vào tờ khai bấm Ghi và Kết xuất gửi lại.


Trân trọng & Cảm ơn!

đăng nhập để đăng một bình luận