Chức năng xuất excel Tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN

Hiện tại chức năng xuất Excel tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN bên TS24 đang hoàn thiện. 

đăng nhập để đăng một bình luận