Tờ khai bổ sung 05/QTT TT80

Hiện tại chưa có tờ khai bổ sung 05/QTT nên Anh/Chị kiểm tra kĩ số liệu tờ khai chính trước khi gửi.

đăng nhập để đăng một bình luận