Tờ khai bổ sung 01/GTGT chưa có phụ lục 43

Hướng xử lý:

Tình trạng: Đợi cập nhật.

đăng nhập để đăng một bình luận