Tờ khai 01/GTGT mẫu cũ không vào được

Tờ khai 01/GTGT mẫu cũ không vào được bị lỗi như hình.

Hướng xử lý:

Tình trạng: Đợi cập nhật.


đăng nhập để đăng một bình luận