Chỉ tiêu 22 chưa tự động lấy từ chỉ tiêu 43 của kỳ kê khai trước

Hướng xử lý tạm: Nhập tay chỉ tiêu -> Phần mềm báo vàng -> kiểm tra số liệu đúng kết xuất Ký gửi bình thường.

Tình trạng: Đợi cập nhật.

đăng nhập để đăng một bình luận