Tờ khai khác

Tờ khai khác

Đính kèm – nghiệp vụ HYS
iHaiQuan - Tờ khai khác Để khai báo đính kèm tờ khai file điện tử HYS, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:  Bước 1: Trên thanh ti...
Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS
iHaiQuan - Tờ khai khác Để thực hiện cập nhật chữ ký số của đơn vị với chi cục Hải quan, đơn vị thực hiện như sau: Trên máy tính đơn vị yêu cầu phải cà...