Open navigation

Cung cấp thông tin doanh nghiệp

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng cung cấp thông tin doanh nghiệp theo văn bản số 3132/HQTPHCM-CNTT trong phần mềm iHaiQuan.

Chức năng này áp dụng cho 3 mẫu tờ khai: nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở tờ khai

Tờ khai xuất nhập khẩu

1. Trên trình đơn chọn Tờ khai XNK

2. Tùy chọn tờ khai cần thực hiện nhập liệu

Tờ khai vận chuyển

1. Trên trình đơn chọn TK vận chuyển

2. Chọn mở tờ khai cần thực hiện nhập liệu

Giao diện nhập liệu

1. Tùy chọn thông tin cơ quan Hải quan đăng ký

2. Xuất hiện bảng thông báo cung cấp thông tin doanh nghiệp; chọn Đăng ký để thực hiện cung cấp thông tin, chọn Đóng để bỏ qua nội dung thực hiện này và tiếp tục nhập liệu trên tờ khai.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.