Open navigation

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) áp dụng năm tính thuế từ 2021:

 • Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai
 • Chọn Quyết toán
 • Chọn Quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) (TT80/2021)

1.2. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) áp dụng năm tính thuế từ 2020 trở về trước:

 • Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai
 • Chọn Quyết toán
 • Chọn Tờ khai theo thông tư cũ
 • Chọn Quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) (TT92/2015)

Xuất hiện Bảng Chọn kỳ kê khai/ Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

 • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
 • Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Một số lưu ý khi nhập liệu:

 • Danh sách người phụ thuộc: chọn thông tin người lao động trên bảng lương, bảng Danh sách người phụ thuộc của người lao động đang chọn được thể hiện ngay bên dưới; Có thể tùy chọn, thêm/xóa/bổ sung thông tin người phụ thuộc vào vùng nhập liệu này.

 • Thời gian tính giảm trừ: Nhập liệu theo cấu trúc mm/yyyy (yyyy là năm quyết toán)

Video hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-quyet-toan-thue-tncn-05-qtt-tncn-theo-thong-tu-80-2021-tt-btc-82?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.