Open navigation

Thủ tục cấp giấy chứng nhận miễn đồng chi trả

Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm là gì ?

Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm là một loại giấy tờ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp cho người đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở dựa trên đề nghị của người bệnh.

Việc cấp giấy tờ này sẽ là cơ sở để người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi không cùng chi trả kể từ lần khám, chữa bệnh đúng tuyến kế tiếp cho đến hết năm dương lịch.

Hay nói cách khác, khi có giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT cho đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Điều kiện cấp giấy

Căn cứ điểm m khoản 2 Điều 3 Quyết định 1399/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH sẽ thực hiện như sau:

Cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ các trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến).

Theo đó, người bệnh sẽ được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1 - Tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục.

Tức, người tham gia BHYT phải có thời gian đóng 5 năm liên tiếp, trong đó được phép gián đoạn tối đa 03 tháng.

2 - Có số tiền khám, chữa bệnh cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8.940.000 đồng).

Số tiền đồng chi trả là khoản tiền mà người bệnh phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng trên thẻ BHYT.

3 - Đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí 100% trong phạm vi quyền lợi.

Thủ tục xin cấp giấy

Thủ tục đơn giản và nhanh gọn: Bệnh nhân đến nơi phát hành thẻ để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận “Không phải đồng chi trả theo quy định của luật BHYT”

  • Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
  • Biên lai thu viện phí có phần đồng chi trả tại bệnh viện đạt tổng 8,94 triệu đồng.

Mẫu chuẩn giấy chứng nhận


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.