Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.22

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hóa đơn GTGT kiêm hoàn thuế: Tối ưu xuất XML hóa đơn. Tối ưu chức năng Xem trước (Thông tin hộ chiếu).

2. Danh sách hóa đơn: Không hiển thị hình [Xóa bỏ] khi xem in hóa đơn hủy.

3. Báo cáo hóa đơn mua vào: Cập nhật mẫu PL NQ101/2023/QH15.

4. Tùy chọn: Tối ưu chức năng Chuyển dữ liệu (Theo năm).

5. Cấu hình Sao lưu - phục hồi dữ liệu: Thêm gửi email thông báo khi phục hồi dữ liệu thành công (Lấy email theo tài khoản TS24 ID hoặc email admin).

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.22.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.