Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.41

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.6.

2. 04/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.6.

3. 01/CNKD (TT40/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.6.

4. 01/TTS (TT40/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.6.

5. 01/TTDB (TT80/2021): Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu trên PL 01-2/TTDB (Trường hợp có số thập phân).

6. 01/LPMB (TT80/2021): Cập nhật nghiệp vụ cho khai nhiều tờ khai trong 1 kỳ tính thuế (Đối với phát sinh nhiều Chi nhánh/ Địa điểm kinh doanh khác địa phương với trụ sở chính). Thêm chức năng kết xuất trực tiếp trên Form nhập liệu.

7. 01/GTGT (TT26/2015): Tối ưu Kết xuất BC.

8. BCTC (TT133/2016) DNSN: Tối ưu lưu dữ liệu.

9. Đăng ký TVAN: Tối ưu kiểm tra CKS (ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN).

10. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.41.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.