Open navigation

Quản lý, giám sát nhân viên thu


I. Giới thiệu:

Hệ thống webapp Salute Services hỗ trợ thực hiện quản lý kế toán, kê khai thu BHXH, BHYT tự nguyện tại văn phòng.

Tính năng nổi bật của hệ thống, gồm có:

. Quản lý, giám sát nhân viên thu

. Quản lý thông tin khách hàng (theo hộ gia đình)

. Quản lý đơn hàng, phiếu thu, biên lai giấy của BHXH

. Quản lý kê khai, đối soát giao dịch với BHXH

. Quản lý chi trả thù lao, hoa hồng

Phạm vị bài viết này giới thiệu về chức năng hỗ trợ quản lý, giám sát nhân viên thu.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.