Open navigation

Konect24 kết nối ezBooks – 2ez

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình kết nối phần mềm sổ sách kế toán ezBooks với hệ thống quản lý 2ez trong phần mềm Konect24.

Việc cấu hình này hỗ trợ đồng bộ dữ liệu chứng từ trong hệ thống quản lý 2ez vào phần mềm sổ sách kế toán ezBooks.

Để có thể thực hiện theo nội dung hướng dẫn này, người dùng cần đảm bảo

. Đã đăng ký sử dụng phần mềm ezBooks

. Đã đăng ký sử dụng hệ thống quản lý bán hàng 2ez

. Đã cài đặt phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

1. Tạo thông số kết nối trong phần mềm Konect24

Khởi động phần mềm, mở chức năng: Kết nối ứng dụng > ezBooks

Cấu hình tạo thông số kết nối ezBooks với 2ez

1. Đánh dấu chọn Công khai web

2. Nhấn nút Chạy dịch vụ (biểu tượng hình tam giác tại góc trái ngoài cùng nhóm nút chức năng hỗ trợ); thông tin Địa chỉ web công khai tại bước 1 sẽ được tự động khởi tạo, giữ nguyên giá trị mặc định này

3. Nhóm thông số kết nối được tự động khởi tạo (*)

4. Nhập thông tin tài khoản TS24 ID của phần mềm ezBooks đang sử dụng

(*) Thực hiện sao chép 3 thông số cấu hình này để thiết lập trong hệ thống quản lý 2ez

Diễn giải thông tin nút chức năng hỗ trợ:

1. Chạy dịch vụ

2. Ngừng dịch vụ

3. Khởi động lại dịch vụ

4. Thông tin chạy dịch vụ web

5. Thông tin công khai dịch vụ

6. Sao chép thông số kết nối (riêng lẻ) 

7. Làm mới thông số kết nối (*)

(*) Chọn thực hiện chức năng này, thông số kết nối sẽ tạo mới ngẫu nhiên lại nội dung; cần sao chép và cập nhật lại thông tin thiết lập kết nối trong ứng dụng di động SafetySigning.

2. Tạo thông số kết nối trong hệ thống quản lý 2ez

Truy cập, đăng nhập vào hệ thống quản lý 2ez

Vào mục Konect24 – EzBooks > nhấn chọn TẠO

Xuất hiện bảng thiết lập thông tin kết nối Konect24ezBooks

1. Tên của thiết lập đang khởi tạo

2, 3, 4. Dán thông số kết nối đã được khởi tạo từ phần mềm Konect24 vào đây

5. Tuỳ chọn thông tin công ty của hệ thống quản lý bán hàng

6. Bảng thiết lập dữ liệu cần thực hiện đồng bộ giữa phần mềm ezBooks và hệ thống quản lý 2ez; tuỳ theo nhu cầu sử dụng, có thể thiết lập đồng bộ dữ liệu tương ứng được cung cấp sẵn trong hệ thống (tài khoản kế toán, danh sách liên hệ, danh mục hàng hoá…)


Nhấn chọn LƯU sau khi hoàn tất việc cấu hình


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.