Open navigation

Cấu hình Nội địa hóa

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình nội địa hóa sử dụng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

1. Quốc gia

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin quốc gia; Hệ thống cung cấp mặc định danh sách quốc gia trên thế giới, người dùng có thể thêm / bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.

Vị trí tính năng: Liên hệ > Nội địa hóa > Quốc gia


2. Bang / Tỉnh

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tỉnh, thành phố, bang; Hệ thống cung cấp mặc định danh sách địa danh hành chính trên thế giới, người dùng có thể thêm / bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.

Vị trí tính năng: Liên hệ > Nội địa hóa > Bang / Tỉnh

3. Nhóm quốc gia

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm thông tin các quốc gia có chung vị trí địa lý, khu vực…; quy định các sản phẩm dịch vụ có thể tuỳ chọn theo từng nhóm quốc gia.

Vị trí tính năng: Liên hệ > Nội địa hóa > Nhóm quốc gia


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.