Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.45

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 18 tháng 03 năm 2024.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 03/TNDN (TT80/2021): Thêm chức năng nạp dữ liệu từ XML (Tờ Khai chính, PL 03-1A/TNDN, PL 03-1A/TNDN, PL 03-1A/TNDN).

2. 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Thêm chức năng "Lấy dữ liệu bảng lương lao động từ Odoo".

3. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm chức năng "Đồng bộ dữ liệu từ Odoo". Thêm chức năng Ký Google Drive, Ký OneDrive, Ký ownCloud.

4. Bảng lương khai thuế TNCN: Thêm chức năng Xuất Excel.

5. Xem XML Thuế: Cập nhật xem 01/TB-HT (TT80/2021) (Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế).

6. TS24 ID: Tối ưu chức năng đăng nhập Cloud24.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.45.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.