Open navigation

Xuất khẩu khai báo chính thức EDC

iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn lập xuất khẩu khai báo chính thức EDC trong phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Nghiệp vụ khai chính thức EDC.

 

1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm iHaiQuan TM trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Tờ khai XNK;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Đăng ký tờ khai xuất khẩu;

 

 

Lưu ý: Phải khai báo nghiệp vụ EDA trước mới có thể thực hiện khai chính thức EDC.

 

2. Nghiệp vụ khai chính thức EDC.

 

 

(1): Chọn tab Thông tin chung. Gắn thiết bị chữ ký số vào máy, nhấn chọn Khai chính thức (EDC)

(2): Nhấn Chấp nhận để khai báo chính thức.

(3): Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn Đóng sau khi có phản hồi END_OF_MESSAGE.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.