Open navigation

Nhập liệu tập tin mẫu Excel để tạo hoá đơn điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách nhập liệu tập tin mẫu Excel để tạo hoá đơn điện tử trên ứng dụng di động SafetySigning.

Để thực hiện cần chuẩn bị trước những nội dung sau:

. Sử dụng phần mềm iXHD thiết lập cấu hình ký số, kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây (xem hướng dẫn)

. Cài đặt phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối Konect24 với iXHD (xem hướng dẫn)

. Cài đặt ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối iXHD trong SafetySigning (xem hướng dẫn)

Phần mềm iXHD, Konect24 cài đặt chung trên 1 máy tính sử dụng

Duy trì hoạt động của phần mềm Konect24 trên máy tính trong suốt quá trình tạo hoá đơn điện tử trên ứng dụng di động SafetySigning

Dữ liệu tập tin mẫu Excel hỗ trợ trên 4 nền tảng:

. TS24

. BigSeller

. Shopee

. Lazada


Hướng dẫn thực hiện

1. Tập tin mẫu Excel để tạo hoá đơn điện tử trên nền tảng TS24

[Đang cập nhật]


2. Tập tin mẫu Excel để tạo hoá đơn điện tử trên nền tảng BigSeller

Sử dụng hệ thống BigSeller tạo lập đơn hàng thủ công / bán lẻ offline

(tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng từ website https://www.bigseller.com)

Khi nhập thông tin tạo lập đơn hàng, phần Thông tin người mua, nội dung Địa chỉ chi tiết yêu cầu nhập đúng theo cấu trúc hướng dẫn sau:

--

[Địa chỉ của đơn vị cần xuất hoá đơn]

(Thông tin xuất hóa đơn:

Tên công ty: [Tên công ty cần xuất hoá đơn];

MST: [Mã số thuế công ty cần xuất hoá đơn];

Địa chỉ: [Địa chỉ của đơn vị cần xuất hoá đơn];

Email nhận hoá đơn: [Email người mua hàng/công ty mua hàng];

ĐT liên hệ: [Số điện thoại người mua hàng/công ty mua hàng];

Tỉ lệ % VAT[0, 5, 8, 10, KCT]: [Giá trị thuế suất áp dụng cho hoá đơn cần xuất])

--

Ví dụ mẫu:

285/94B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

(Thông tin xuất hóa đơn:

Tên công ty: Công ty Cổ phần TS24;

MST: 0309478306-999;

Địa chỉ: 285/94B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh;

Email nhận hoá đơn: minh.ln@ts24.com.vn;

ĐT liên hệ: +84 90 7803112;

Tỉ lệ % VAT[0, 5, 8, 10, KCT]: 10)

Xuất thông tin đơn hàng từ hệ thống lưu về máy dưới dạng tập tin Excel

1. Vào mục Đơn hàng

2. Chọn Xử lý đơn hàng

3. Tuỳ chọn thông tin đơn hàng cần xuất dữ liệu

4. Chọn Xuất

5. Chọn Xuất đơn hàng đã chọn

6. Tuỳ chọn loại xuất, mẫu xuất đơn hàng

7. Chọn Xuất để hệ thống tổng hợp dữ liệu

8. Chọn Tải xuống để lưu tập tin Excel về máy tính

Chép tập tin này lên Drive lưu trữ đám mây

Trên thiết bị di động, mở dứng dụng SafetySigning

Tuỳ chọn xuất hoá đơn điện tử theo hình thức nhập Excel từ hệ thống BigSeller

1. Chọn chức năng iXHD

2. Chọn biểu tượng ⁞ > Nhập excel

3. Tuỳ chọn kênh thương mại điện tử BigSeller, nhấp chọn Đồng ý

4. Tuỳ chọn mẫu hoá đơn cần sử dụng, nhấp chọn Đồng ý

Mở tập tin mẫu Excel từ Drive để tạo hoá đơn điện tử

1. Tuỳ chọn vị trí ổ Drive

2. Chọn tập tin mẫu Excel đã lưu trước đó

3. Hệ thống tự động kiểm tra tập tin mẫu Excel để tạo hoá đơn

4. Hoá đơn được khởi tạo thành công sẽ xuất hiện thêm trong danh sách quản lý hoá đơn


3. Tập tin mẫu Excel để tạo hoá đơn điện tử trên nền tảng Shopee

[Đang cập nhật]


4. Tập tin mẫu Excel để tạo hoá đơn điện tử trên nền tảng Lazada

[Đang cập nhật]


5. Ký số hoá đơn điện tử

Sau khi tạo hoá đơn điện tử thành công từ tập tin mẫu Excel, thực hiện ký số hoá đơn điện tử theo những cách sau:

. Kiểm tra danh sách hoá đơn điện tử trong phần mềm iXHD, sử dụng thiết bị chữ ký số USB Token để ký

. Kết hợp giải pháp văn phòng thông minh của TS24, sử dụng tính năng ký từ xa qua Home Assistant / RemoteSigner (xem hướng dẫn)

Hoá đơn điện tử đã sử dụng, có thể tra cứu thông tin ngay trên ứng dụng di động SafetySigning

1. Nhấp chọn chức năng iXHD

2. Tuỳ chọn tra cứu hoá đơn đã sử dụng, nhấp chọn vào nội dung cần xem chi tiết

3. Tóm tắt thông tin hoá đơn đã sử dụng

4. Tuỳ chọn để xem nội dung thể hiện trên mẫu hoá đơn chuẩn đang sử dụng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.