Open navigation

Thay đổi thứ tự đón trả học sinh

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng thay đổi thứ tự đón trả học sinh trong hệ thống Bus2School.


Hướng dẫn thực hiện

1. Tại giao diện trình đơn chính, chọn chức năng Bus2School

2. Chọn mở Điểm đón > Đổi thứ tự đón trả

3. Tuỳ chọn hãng vận chuyển

4. Tuỳ chọn thông tin xe

5. Tuỳ chọn ngày

6. Tuỳ chọn loại hành trình

7. Nhấn chọn TÌM KIẾM

8. Dữ liệu tải xong thì nhấn chọn ĐỔI THỨ TỰ để tuỳ chỉnh cập nhật thứ tự đón

9. Nhấn chọn SẮP XẾP LẠI để hệ thống tự động sắp xếp thứ tự điểm đón

10. Nhấn chọn LƯU để hoàn tấtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.