Open navigation

Tạo chương trình khuyến mãi

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tạo chương trình khuyến mãi trong hệ thống BigSeller.

Hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin sản phẩm một lần mỗi ngày, có thể nhấn chọn nút đồng bộ thủ công để đồng bộ.

Mỗi gian hàng có thể tạo tối đa 1000 chương trình khuyến mãi (chương trình đang diễn ra + chương trình chưa diễn ra).

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Lấy ví dụ mẫu cách thực hiện tạo chương trình khuyến mãi cho gian hàng Shopee

Truy cập hệ thống BigSeller;

Vào mục Sản phẩm > Chương trình khuyến mãi > Tạo chương trình.

  

 

Thực hiện theo từng bước hướng dẫn trong hình minh họa cách tạo mới chương trình khuyến mãi.

 

 

 

 

 

Bổ sung:

Đang diễn ra: chương trình đang diễn ra, có thể đồng bộ, chỉnh sửa, kết thúc và xem chi tiết

Chưa diễn ra: chương trình chưa diễn ra , có thể đồng bộ, chỉnh sửa, xóa và xem chi tiết

Đã quá hạn: chương trình đã kết thúc, có thể đồng bộ và xem chi tiết

 

 

Thứ tự chương trình được sắp xếp ngược lại theo thời gian tạo chương trình.

Chương trình đang diễn ra không thể chỉnh sửa thời gian bắt đầu, có thể chỉnh sửa thời gian kết thúc, chỉ có thể sửa thành thời gian sớm hơn và không thể sửa thành thời gian muộn hơn.

Chương trình chưa diễn ra có thể chỉnh sửa thời gian bắt đầu/kết thúc, thời gian bắt đầu chỉ có thể sửa thành thời gian muộn hơn, thời gian kết thúc chỉ có thể sửa thành thời gian sớm hơn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.