Open navigation

Hồ sơ giấy - [623] Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở hồ sơ nhập liệu: 

Hồ sơ giấy > Sổ > Thủ tục khác > [623] Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Bấm Lưu để ghi lại dữ liệu và kết xuất hồ sơ.

Thực hiện chức năng gọi bưu điện.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.