Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.23

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Danh sách hóa đơn: Tối ưu hiển thị trạng thái hóa đơn.

2. Báo cáo tổng hợp HĐ bán ra: Tối ưu giao diện. Thêm tùy chọn “Tất cả” đối với Loại hóa đơn (Chức năng lọc dữ liệu).

3. Lập hóa đơn từ POS: Tối ưu xem trước hóa đơn.

4. Lập hóa đơn từ ứng dụng KCB: Tối ưu tìm kiếm đơn hàng (Trường hợp không truyền tình trạng hóa đơn).

5. Lập hóa đơn từ Excel tùy chọn: Thêm cấu hình thông tin Thuế suất. Thêm tùy chọn “Bỏ qua lỗi”.

6. Lập hóa đơn từ XML tùy chọn: Thêm cấu hình thông tin Thuế suất. Thêm tùy chọn “Bỏ qua lỗi”.

7. Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận): Cập nhật nghiệp vụ (Quy định về ký tự được nhập vào Ký hiệu).

8. TS24 ID: Cập nhật kiểm tra dịch vụ Cloud24.

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.23.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.