Open navigation

Kiểm tra kết quả hồ sơ Bảo hiểm xã hội đã nộp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tra cứu lại hồ sơ BHXH đã nộp và tình trạng kết quả xử lý trên phần mềm iBHXH.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/kiem-tra-ket-qua-nop-hs-bhxh-ien-tu-98?fullscreen=1#


Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện trong ứng dụng iBHXH

 1. Vào mục Kết xuất BC
 2. Nhấn chọn Lịch sử giao dịch

- Trong bảng lịch sử giao dịch, tùy chỉnh lại thời gian > chọn Hiển thị kết quả để truy xuất thông tin hồ sơ đã nộp. lưu ý một số cột thông tin như sau:

 1. Nhấn đúp chuột (double click) vào TÊN CỦA HỒ SƠ để mở xem nội dung chi tiết hồ sơ đã nộp.
 2. Nhóm cột thông tin hỗ trợ tra cứu tình trạng gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH bằng chức năng gọi hồ sơ bưu điện trong ứng dụng iBHXH, người dùng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đã được chuyển và xử lý tại cơ quan BHXH như thế nào, in nhãn bì thư và thời gian hẹn trả hồ sơ từ cơ quan BHXH cho đơn vị.
 3. Nhấn đúp chuột (double click) vào BIỂU TƯỢNG HỒ SƠ để mở xem quá trình xử lý hồ sơ được trả về từ hệ thống của BHXH Việt Nam, áp dụng cho việc truy vấn quá trình xử lý hồ sơ giao dịch điện tử của đơn vị đến cơ quan BHXH.
 4. Nhóm cột thông tin hiển thị tình trạng gửi, thể hiện lỗi giao dịch của hồ sơ giao dịch điện tử qua hệ thống của BHXH Việt Nam.  


Thực hiện trong ứng dụng  KySoDesktop

 1. Vào mục iBHXH
 2. Nhấn chọn Lịch sử giao dịch

- Trong bảng lịch sử giao dịch, tùy chỉnh lại thời gian > chọn Hiển thị kết quả để truy xuất thông tin hồ sơ đã nộp. lưu ý một số cột thông tin như sau:

 1. Nhấn đúp chuột (double click) vào TÊN CỦA HỒ SƠ để mở xem nội dung chi tiết hồ sơ đã nộp.
 2. Nhóm cột thông tin hỗ trợ tra cứu tình trạng gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH bằng chức năng gọi hồ sơ bưu điện trong ứng dụng iBHXH, người dùng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đã được chuyển và xử lý tại cơ quan BHXH như thế nào, in nhãn bì thư và thời gian hẹn trả hồ sơ từ cơ quan BHXH cho đơn vị.
 3. Nhấn đúp chuột (double click) vào BIỂU TƯỢNG HỒ SƠ để mở xem quá trình xử lý hồ sơ được trả về từ hệ thống của BHXH Việt Nam, áp dụng cho việc truy vấn quá trình xử lý hồ sơ giao dịch điện tử của đơn vị đến cơ quan BHXH.
 4. Nhóm cột thông tin hiển thị tình trạng gửi, thể hiện lỗi giao dịch của hồ sơ giao dịch điện tử qua hệ thống của BHXH Việt Nam.  


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.