Open navigation

Lịch sử đặt hàng của khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về lịch sử đặt hàng của khách hàng trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, người dùng có thể xem và theo dõi lịch sử đặt hàng của từng khách hàng, nâng cao khả năng cá nhân hóa và tùy chỉnh quy trình bán hàng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Kích hoạt Bật lịch sử đặt hàng của khách hàng trong POS.

Xem Lịch sử đặt hàng của khách hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng trong POS.

Xem tên khách hàng trong lịch sử máy POS.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.