Open navigation

Cập nhật sản phẩm hàng loạt

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cập nhật sản phẩm hàng loạt trên hệ thống 2ez.

Tính năng này giúp bạn có thể cập nhật đồng thời nhiều sản phẩm, giảm thiểu thời gian và công sức quản lý thông tin sản phẩm.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Sản phẩm

Chọn sản phẩm và nhấp vào Cập nhật sản phẩm hàng loạt để cập nhật hàng loạt danh mục sản phẩm cùng một lúc.

Sau đó, một trình hướng dẫn sẽ mở ra, có thể điền thông tin chi tiết vào danh mục liên quan và nhấn nút Cập nhật.

Danh mục POS cập nhật.

Danh mục sản phẩm thay đổi.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.