Open navigation

Gói sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về gói sản phẩm trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, bạn có thể tạo các gói sản phẩm trong POS, cung cấp cho khách hàng một bộ sản phẩm có liên quan với mức giá chiết khấu và tăng cơ hội bán thêm và bán chéo.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng > Bật gói sản phẩm

Tạo sản phẩm và bật Được đóng gói? và thêm các sản phẩm đi kèm trong Tab Đóng gói / Gói sản phẩm.

Nhấp vào các nút để tính toán giá bán theo gói và giá thành gói.

Gói sản phẩm trong POS.

Sau khi chọn gói sản phẩm, một trình hướng dẫn sẽ hiện ra, có thể xem tất cả các sản phẩm được bao gồm trong gói này và chọn số lượng.

Đóng gói sản phẩm trong biên lai POS.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.