Open navigation

Tuyển dụng | Cấu hình Phòng/Ban

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng cấu hình Phòng/Ban trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

 Vị trí tính năng: Tuyển dụng > Cấu hình >  Phòng/Ban

Tùy theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể khởi tạo thông tin phòng ban đơn cấp (1) hoặc đa cấp (2).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.