Open navigation

Kế toán | Hệ thống tài khoản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về hệ thống tài khoản trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Kế toán > Kế toán > Hệ thống tài khoản

Thêm tài khoản mới bằng cách nhấn chọn Tạo.

Khi tạo tài khoản mới, có thể chỉ định mã, tên tài khoản, loại, bật hoặc tắt cho phép đối soát.

 Bấm vào nút thiết lập cuối mỗi dòng tài khoản, người dùng sẽ thấy các dữ liệu loại, các loại thuế mặc định, từ khóa…


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.