Open navigation

HR24 cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

Module: ts24_hr24_contract_signing

1. Cấu hình Google Drive

2. Cấu hình One Drive

3. Ký số hợp đồng lao động điện tử

4. Ký số chứng từ khấu trừ thuế


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.