Open navigation

Bán hàng | Khách hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng tạo thông tin khách hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Khách hàng

Tạo khách hàng mới: nhấn chọn Tạo > tạo thông tin khách hàng > Lưu


Bài viết khác

Thảo luận 

Lịch 

Bán hàng – Đơn hàng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.