Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.35

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 28 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Bổ sung 01/TTĐB (TT80/2021): Thêm PL 01-2/TTĐB, PL Tổng hợp doanh thu.

2. 02TH (TT156/2013): Tối ưu lưu dữ liệu.

3. Pay24: Tối ưu xem XML.

4. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.35.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.