Open navigation

Mức đóng | Phương thức đóng

Mức đóng

Phương thức đóng

* Một số lưu ý

1. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định từ điểm (a) đến điểm (đ) cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại điểm (e).

Ví dụ: Nữ đủ 58 tuổi và có 8 năm đóng BHXH, đăng ký đóng thêm 2 năm, khi đủ 60 tuổi và có 10 năm đóng BHXH thì được đăng ký đóng 10 năm để đủ 20 năm và hưởng chế độ hưu trí từ tháng liền kề tháng đóng đủ.

2. Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng thì được coi là tạm dừng đóng. Người đang tạm dừng, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng với cơ quan BHXH. 

Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

3. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm mà trong thời gian đó Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

4. Người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

  • Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;
  • Hưởng BHXH một lần;
  • Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.