Open navigation

Thu thập thông tin thiết bị chữ ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kiểm tra, thu thập thông tin mã thiết bị, mã chứng thư số, mã PIN của thiết bị chữ ký số USB Token Safe-CA.

Việc thực hiện để hỗ trợ cấu hình ký số trong ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn thực hiện

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính Windows;

Cài đặt phần mềm quản lý chứng thư số (được cung cấp sẵn trong thiết bị);

Sau khi cài đặt xong, tại góc phải bên dưới màn hình nhấp đúp chuột vào biểu tượng của nhà cung cấp chữ ký số.

Kiểm tra, thu thập mã PIN: mã PIN mặc định là 123456 / mã PIN do người dùng đã thay đổi.

Kiểm tra, thu thập thông tin mã thiết bị (Serial Token)

Kiểm tra, thu thập mã chứng thư số (Serial Number)

Kiểm tra, thu thập thông tin mã số thuế

Lưu toàn bộ thông tin đã kiểm tra, thu thập nêu trên vào tập tin riêng (Word, Notepad…).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.