Open navigation

Đề xuất sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về đề xuất sản phẩm trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép đề xuất các sản phẩm có liên quan cho khách hàng trong quá trình thanh toán, tăng cơ hội bán thêm và bán chéo.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Cấu hình đề xuất sản phẩm, bật Hiển thị sản phẩm đề xuất.

Trước tiên, phải xác định các sản phẩm đề xuất trong các sản phẩm cụ thể.

Sau đó, có thể thấy gợi ý trong khi tìm sản phẩm cụ thể.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.