Open navigation

Tra cứu thông tin tham gia BHXH, BHYT

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng tra cứu thông tin tham gia BHXH trên ứng dụng di động Salute Agent.

II. Chức năng sử dụng:

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.