Open navigation

Báo cáo tổng hợp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng báo cáo tổng hợp thông tin dữ liệu hoá đơn đã xuất trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Bấm chọn Báo cáo tổng hợp.

- Bước 3: Tùy chọn thông tin hóa đơn > Tìm kiếm

Hình thức nhập liệu:

Tại bảng thông tin tìm kiếm, tùy chọn thông tin hóa đơn > Tìm kiếm

(1) Bảng chức năng hỗ trợ tuỳ chọn thời gian, loại hoá đơn, tình trạng sử dụng … để tổng hợp ra bảng thông tin hoá đơn.

(2) Danh sách hiển thị thông tin hoá đơn sau khi đã được tổng hợp.

(3) Nút chức năng hỗ trợ in bảng tổng hợp ra giấy hoặc xuất file Excel lưu về máy tính.


- Video hướng dẫn "Báo cáo tổng hợp" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/bao-cao-tong-hop-160?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Cài đặt phần mềm iXHD

Xuất hóa đơn điện tử

Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã xuất từ iXHD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.