Open navigation

OKR - Quản lý mục tiêu và hiệu quả

Tổng quan

OKR là viết tắt của Mục tiêu và Kết quả then chốt. Đó là một khuôn khổ được sử dụng để thiết lập và truyền đạt các mục tiêu cũng như kết quả trong các tổ chức, bao gồm cả bối cảnh Quản lý nguồn nhân lực (HRM). 

OKR nhằm mục đích điều chỉnh các mục tiêu của công ty, nhóm và cá nhân để đạt được kết quả có thể đo lường được, từ đó đảm bảo mọi người đều đi theo cùng một hướng với các ưu tiên rõ ràng.


Hướng dẫn sử dụng

  1. Trên giao diện HR24, chọn vào Thiết lập.
  2. Nhấn chọn Người dùng.
  3. Tại mục OKR tuỳ chọn để phân quyền cho người dung. Bấm LƯU.

Thiết lập OKR theo cấu trúc phả hệ

- Vào thời điểm đầu năm/quý, công ty sẽ đề ra mục tiêu chung cho cả công ty. Để quyết định tính thành bại của mục tiêu này, công ty lên kế hoạch đạt các kết quả then chốt B, C, D và giao cho các phòng/ ban trong công ty thực hiện.

- Đứng trên phương diện phòng ban, khi được phân công nhiệm vụ thì B, C, D trở thành mục tiêu của phòng/ ban. Từ đây, các bộ phận bắt đầu lên chiến lược hành động với các kết quả then chốt B1, C1, D1 để đạt được các mục tiêu được phân công.

- Tương tự như vậy, đứng trên phương diện nhân viên, khi được phân công nhiệm vụ thì B1, C1, D1 trên sẽ trở thành mục tiêu của cá nhân.

I. Thiết lập mục tiêu

  1. Trên giao diện chọn vào OKR
  2. Bấm chọn Nút OKR
  3. Bấm Tạo.

- Nhập thông tin để thiết lập mục tiêu mới.

- Nhập thông tin để thiết lập kết quả then chốt cho mục tiêu.

- Bấm Lưu.

II. Thiết lập Kết quả chính

- Trên giao diện thiết lập mục tiêu then chốt, nhấn Sửa

- Bấm chọn Thêm một dòng để thiết lập kết quả chính cho mục tiêu.

- Bấm Lưu.

III. Kiểm tra cấu trúc phả hệ OKR

Trên giao diện Nút OKR nhấn biểu tượng Sơ đồ tổ chức để xem OKR trong cấu trúc phả hệ.

IV. Quản lý tiến độ và đo lường kết quả OKR

- Sau khi xây dựng hệ thống OKR, chủ sở hữu OKR tiến hành xác nhận Nút OKR trước khi công ty thông báo OKR tới toàn công ty và tiến hành thực hiện.

- Xác nhận Mục tiêu và Kết quả chính

  • Xác nhận mục tiêu: trên giao diện bấm Sửa, bấm vào nút Xác nhận, bấm Lưu.

  • Xác nhận kết quả chính: trên giao diện bấm Xác nhận, bấm Lưu.

V. Đánh giá và ghi lại các kết quả chính

- Trong quá trình triển khai OKR, chủ sở hữu OKR sẽ cập nhật định kỳ tiến độ trên hệ thống bằng cách cập nhật Điểm cho từng Kết quả then chốt.

- Trên giao diện bấm Sửa, nhập số liệu vào Tiến trình, khi đó Điểm sẽ tự cập nhật.

VI. Theo dõi tiến trình OKR trên giao diện chính của OKR

Truy cập danh sách Nút OKR để theo dõi tiến trình OKR. Có 2 loại xem:

  • Chế độ xem danh sách:

  • Chế độ xem tổ chức (phả hệ):

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.