Open navigation

Ký số hoá đơn điện tử bằng USB Token / HSM

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện ký số hoá đơn điện tử trực tiếp trong phần mềm iXHD; sử dụng phương thức ký bằng thiết bị chữ ký số USB Token hoặc HSM.


Hướng dẫn thực hiện

1. Lập, ký số hóa đơn trực tiếp trên giao diện nhập liệu:

Vị trí mở chức năng: Vào mục Hoá đơn điện tử, mở bảng nhập thông tin hoá đơn tương ứng theo loại hoá đơn doanh nghiệp đang sử dụng.

Lưu ý: Người dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

2. Ký số hóa đơn điện tử đã lập, gửi Email/Tin nhắn SMS cho người mua hàng:

Trường hợp người dùng thực hiện lập hóa đơn trực tiếp như hướng dẫn tại phần 1, nhưng chỉ lưu thông tin nhập liệu, chưa thực hiện ký hóa đơn điện tử, có thể vào Danh sách hóa đơn CQT để thực hiện ký số, gửi Email / tin nhắn SMS cho người mua hàng.

Vị trí mở chức năng: Hóa đơn điện tử > Danh sách hóa đơn CQT

  1. Tùy chọn hỗ trợ kiểm tra đồng bộ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế
  2. Tùy chọn mẫu hóa đơn cần tra cứu
  3. Nhập thông tin tìm kiếm hóa đơn
  4. Danh sách hóa đơn đã khởi tạo, nhập thông tin chi tiết
  5. Thanh nút chức năng hỗ trợ ký số hóa đơn, gửi Cơ quan Thuế (để cấp mã)
  6. Gửi email thông tin xuất hóa đơn cho người mua hàng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.