Open navigation

Thêm mới sản phẩm (cách làm thủ công)

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thêm mới sản phẩm (cách làm thủ công) vào hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tính năng thêm mới sản phẩm:

 

Trang thêm mới sản phẩm:

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.