Open navigation

Khai báo chính thức IDC

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện khai báo chính thức IDC trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

- Nhập liệu 1 tờ khai nhập khẩu mới / mở 1 tờ khai nhập khẩu đã nhập liệu.

- Tờ khai phải được khai báo nghiệp vụ IDA trước mới được phép khai chính thức IDC.

- Trên thanh trình đơn chọn Tờ khai XNK, chọn mục Đăng ký tờ khai nhập khẩu

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm

- Tại giao diện bảng Tờ khai nhập khẩu, gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính

  1. Nhấn chọn Khai chính thức (IDC);
  2. Nhấn chọn Chấp nhận;

- Chờ phản hồi từ cơ quan Hải Quan, nhấn chọn Đóng sau khi có thông báo END_OF_MESSAGE.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.