Open navigation

Cấu hình Lý do thua

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình lý do thua sử dụng trong hệ thống 2ez.

Tạo lý do thất bại cho cơ hội để kiểm soát lý do và có khả năng cải thiện, xử lý kịp thời, mang lại hiệu quả cao khi đàm phán với khách hàng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: CRM > Chu trình > Lý do thua

Lý do bị mất có thể được tạo theo ý muốn của người dùng và cũng có thể được xóa khỏi menu.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.