Open navigation

Thông báo sai sót hoá đơn điện tử máy tính tiền

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng thông báo sai sót hoá đơn điện tử máy tính tiền trong phần mềm iXHD.

Chức năng này hỗ trợ khởi tạo, gửi và tra cứu kết quả thông báo sai sót cho Cơ quan Thuế (tham khảo thêm hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hoá đơn có sai sót tại đây)


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Trên thanh trình đơn chọn HĐĐT Máy tính tiền.

- Bước 2: Chọn mở Thông báo sai sót HĐĐT Máy tính tiền.

Bảng chức năng sử dụng

1. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông báo sai sót

2. Nút chức năng hỗ trợ gửi thông báo sai sót đến Cơ quan Thuế

3. Nút chức năng đồng bộ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế 

4. Tuỳ chọn xuất bảng thống kê thông tin gửi thông báo sai sót

5. Tuỳ chọn mở bảng danh sách hoá đơn điện tử

6. Nhóm nút chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin thông báo sai sót

7. Danh sách thông báo sai sót

8. Thông tin chi tiết thông báo sai sót đang chọn xem

9. Nút chức năng hỗ trợ cập nhật / in kết quả từ Cơ quan thuế cho thông báo sai sót đang chọn xem


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.